Garantie

 

Wijnprofessor doet regelmatig kwaliteitscontroles om de conditie van de wijnen te beoordelen. We staan er dan ook garant voor dat de producten aan redelijke eisen van deugdelijkheid voldoen.

 

Garantieregeling

Toch komt het in een enkel geval voor dat de inhoud van een fles gebreken vertoont; denk daarbij aan de wijnfout “kurk”, dit laatste is het geval als de wijn muf ruikt en smaakt.

Voor dit soort gebreken (wijnfouten) geldt de garantieregeling van Wijnprofessor.

Indien u gebruik wilt maken van de garantieregeling dient u dit onverwijld nadat u de fout hebt ontdekt te melden aan Wijnprofessor middels het garantietieformulier   dat u kunt aanvragen via henri@wijn-professor.nl

 

Garantieformulier

Wijnprofessor zal binnen drie werkdagen na uw aanmelding met het garantieformulier, contact met u opnemen over de afhandeling.

 

Voorwaarden voor de garantieregeling

De garantie geldt niet indien de wijn aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig wordt behandeld.

De wijn mag niet worden blootgesteld aan sterk wisselende temperaturen.

De wijn mag niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht.

Vorst en temperaturen boven 30˚ hebben een slechte invloed op de kwaliteit.