Herroepingsrecht

 

Na de aankoop heeft u gedurende 15 dagen na levering het recht om de artikelen terug te zenden.

Gedurende deze bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking:
- de wijn mag niet worden blootgesteld aan sterk wisselende temperaturen;
- de wijn mag niet worden blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht;
- vorst en temperaturen boven 30˚ hebben een slechte invloed op de kwaliteit;
- fles en etiket van de te retourneren artikelen mogen niet zijn beschadigd;
- aangebroken flessen kunnen niet worden geretourneerd;
- de flessen dienen te worden geretourneerd in de originele verpakking.

 

Modelformulier

Te retourneren artikelen moeten binnen de bedenktijd van 14 dagen, gerekend vanaf de dag na levering, worden aangemeld bij Wijnprofessor met behulp van het modelformulier dat u kunt aanvragen via info@wijn-professor.nl 

Het herroepingsrecht vervalt na deze termijn.

U dient de artikelen terug te zenden binnen 14 dagen nadat u aan Wijnprofessor met het modelformulier kenbaar heeft gemaakt dat u de aankoop wilt herroepen.

Terugzending bij voorkeur per aangetekende pakketpost van Post NL; in elk geval dient u desgewenst te kunnen bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd.

De kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Het herroepingsrecht vervalt indien u de artikelen niet hebt geretourneerd binnen 14 dagen nadat u deze bij Wijnprofessor hebt aangemeld. 

 

Terugbetaling

Wijnprofessor zal het aan u gefactureerde bedrag voor de geleverde artikelen en de eventuele verzendkosten terugbetalen binnen 14 dagen na het indienen van het modelformulier.

Voorwaarde daarbij is dat de betreffende artikelen binnen de gestelde termijn door Wijnprofessor terug ontvangen zijn.